Mit gondolsz, mióta van művészet?

Milyen művészetek alkotásaival találkozol a mindennapi életedben? Sorold fel ezeket a művészeti ágakat! (pók, majd gondolattérkép)

„Mire való?” Mi lenne, ha nem lenne művészet?
Miért nélkülözhetetlen? „Mit tud, amit semmi más nem?” Mi a különbség pl. egy tudományos leírás és egy vers között? (pl. táj)

A valóság művészi visszatükrözésének sajátosságai

Rajzoljatok autót! Miben hasonlít, miben nem egy igazi autóra? Mi hiányzik? Van-e olyan a rajzon, ami nincs a valóságban?
Rajzoljatok ördögöt! Miben hasonlít, miben nem egy igazi ördöghöz? Mi hiányzik a rajzról? Van-e olyan részlet, elem a rajzon, ami a valóságban nincs?
Készíts néhány fotót az osztályról!
Készíts néhány fotót az Eiffel-toronyról! Zrínyi kirohanásáról!

Mit ábrázol a kép? Mi a furcsa? Mi lehet az oka? Milyen érzéseket kelt a festmény?

Miben térnek el az irodalom kifejezőeszközei más művészetei ágakéitól?

Készíts rövid videoklipet egy művészeti technikáról!

Az alábbi klipet egy volt tanítványom készítette.

Keress a Facebookon művészettel foglalkozó oldalakat!

 

Aiszoposz: A mezei egér és a házi egér

A mezei egér összebarátkozott a házi egérrel, és mint barát meghívta a házi egeret, hogy menjen a mezõre, és ebédeljenek együtt. Árpát és búzát rágcsáltak, amikor a házi egér így szólt: "Tudd meg, barátom, hangyaélet ez a tiéd! Ami engem illet, én dúskálok a jóban - gyere velem, és kóstolj meg mindent!" Menten útra keltek. A házi egér megmutatta a zöldségeket, a gabonát a datolyával együtt, a túrót, mézet és a friss gyümölcsöket. A mezei egér szemét-száját tátva erõsen dícsérni kezdte a házi egeret, és sajnálkozott saját szerencsétlen sorsán. De amikor éppen enni akartak, valaki hirtelen kinyitotta az ajtót. Megrémülve a zajtól a félénk egerek egy hasadékba ugrottak. Amikor ismét a diós fügébõl akartak enni, másvalaki jött, hogy kivigyen bentrõl valamit. Amikor meglátták, ismét felugrottak, és bebújtak a lyukba. Ekkor a mezei egér mit sem törõdve korgó gyomrával, felsóhajtott, és így szólt: "Isten veled barátom, dúslakodsz. és amit eszel, nagyon élvezed, de ára veszedelem és roppant félelem. Én, a nyomorult árpát és búzát rágcsálva akarok élni, ám félelem nélkül és úgy, hogy utánam ne leskelődjön senki."

A mese azt mutatja, hogy .......................................................................................................................................

(Próbáld meg kitalálni, hogyan fejezte be Aiszóposz!)

Melyek azok az elemek a történetben, amelyek valóságosak, és miért valótlan a történet?

Mi a helyzet a tanulsággal?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

882-3

Kafka: Kis mese

– Ó – mondta az egér –, a világ napról napra zsugorodik. Először olyan tágas volt még, hogy féltem, elfutottam, és boldog voltam, hogy végre jobbra-balra a távolban falakat láttam, ám e hosszú falak olyan gyorsan haladnak egymás felé, hogy ez már az utolsó szoba, és ott a sarokban a csapda, amelybe futok. – Csak futásod irányán kell változtatnod – mondta a macska, és felfalta.

Próbáld meg ennek a mesének is megfogalmazni az emberi tanulságát!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A művészet egyidős az emberi társadalommal.
Az emberi élet szerves része.
Célja: a valóság visszatükrözése.
Emberi élményeket rögzít és közvetít.

 

A művészi visszatükrözés sajátosságai:
- valós elemekből nem létezőt is képes visszatükrözni
- képes visszatükrözni a múltat, a jövőt, a lehetségest, a várhatót
- tudatos válogatás a valóság elemei közül