Forrás és további részletek: http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm

Strófa-és versszerkezetek  Az ütemhangsúlyos verselés  A rím

A szótag

Az időmérték alapja a szótagok időtartama. A legismertebb időmértékes ritmusrend a görög-római verselés.

Az időmértékes ritmus alapeleme a szótag, egységei a versláb, a kólon és a periódusok: a verssor és a strófa.

A szótag az időmértékes versritmusban a következő magánhangzóig terjed, függetlenül attól, hogy a következő magánhangzó ugyanabban a szóban vagy a rá következőben található.

A szótag rövid, ha a magánhangzója rövid, és utána legfeljebb egy rövid mássalhangzó van.

A szótag hosszú, ha a magánhangzója hosszú vagy ha a rövid a magánhangzó után legalább két rövid mássalhangzó szerepel.

A hosszú szótag jele az elemzési képletben:

A rövid szótag jele:

A mora: egy rövid szótag kiejtésének időtartama. A hosszú szótag kiejtésének ideje: két mora.

A versláb

A versláb: rövid és/vagy hosszú szótagokból álló alapegység. A szakirodalom mintegy 40 verslábat tart számon.
A gyakoribb verslábak rendszere az alábbi táblázatban olvasható.

  A versláb neve: Képlete: Példa:
Kétmorás: pirrichius ∪ ∪ pici
 
Hárommorások: jambus
trocheus (choreus)
tribrachis
∪ —
— ∪
∪ ∪ ∪
szökő
lejti
szapora
 
Négymorások: daktilus
anapesztus
spondeus
— ∪ ∪
∪ ∪ —
— —
lengedi
lebegő
lépő
 
Ötmorások: krétikus — ∪ — ugrató
 
Hatmorások: choriambus
"ionicus a minore"
"ionicus a maiore"
— ∪ ∪ —
∪ ∪ — —
— — ∪ ∪
lengedező
hadi lépő
lépő hadi

A versritmus meghatározó lábai az emelkedő verslábak (a jambus és az anapesztus - az első szótaguk rövid), illetve az ereszkedők (a trocheus és a daktilus - az első szótaguk hosszú).

Időmértékes ritmusú verssorok

A hexameter: hat lábból álló verssor, daktilusokból és spondeusokból áll. Az 5. versláb daktilus, a 6. általában spondeus.

Ritmusképlete a verslábak elkülönítésével: — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — 

Például:

Istennő, haragot zengj, Péleidész Akhileuszét,vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak...  (Homérosz)

Az ógörög költészet egyik legrégibb sorfajtája.

A pentameter: önállóan ritkán szerepel, a legtöbbször a disztichonok második sorát alkotja.

A neve szerint 5 lábból áll, valójában 6-ból, de a 3. és a 6. láb csonka, és szünet egészíti ki.

Ritmusképlete lábakra tagolva: — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | —√ | | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | —√

Messze arany nyugaton újra kinyílt a virág! (Juhász Gyula)

A disztichon: sorpár, egy hexameterből és egy pentameterből áll.

Próféták által szólt rígen néked az isten,

Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát.

(Sylvester János: Az magyar nípnek)

[swf src="https://irodalomtanulas.hu/wp-content/uploads/2012/08/jambus-feladat.swf" width=800 height=500]

Forrás: SDT

[swf src="https://irodalomtanulas.hu/wp-content/uploads/2012/08/trocheus-feladat.swf" width=800 height=500]

Forrás: SDT

https://irodalomtanulas.hu/akhilleusz-pajzsa/

Forrás: SDT

[swf src="https://irodalomtanulas.hu/wp-content/uploads/2012/08/disztichon-feladat.swf" width=800 height=500]

Forrás: SDT

[swf src="https://irodalomtanulas.hu/wp-content/uploads/2012/08/jambus-feladat.swf"800 500]