Forrás és további részletek: http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm

Strófa-és versszerkezetek  Az időmértékes verselés  A rím

 

A hangsúlyos vers ritmusának alapja a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása.

Alapegysége az ütem: egy hangsúlyos és 1 v. 2 v. 3 hangsúlytalan szótag kapcsolata.

Az ütemeket / jellel különítjük el. Az ütemeket szóhatárok, metszetek, sorvégek választják el. A sormetszet a sor belsejében meghatározott helyen ismétlődő szóközi szünet, // jellel jelöljük.

A sorfajtákat az ütem- és a szótagszám megnevezésével határozzuk meg.

Leggyakoribb sorfajták

Kétütemű sorok

Hatos
3 / 3     Szeretnék / szántani (Népdal)
4 / 2     Piros kendőt / vettem... (Weöres)
Hetes
4 / 3     Jön a tavasz, / megy a tél... (Weöres)
Nyolcas
4 / 4     Száll a madár / ágrul ágra... (Arany) = felező nyolcas
Tízes
5 / 5     Summáját írom / Eger várának... (Tinódi)
Tizenkettes
6 / 6     Ég a napmelegtől / a kopár szik sarja... (Arany) =felező tizenkettes

Háromütemű sorok

Kilences
3 / 3 / 3   Érik a / ropogós / cseresznye... (Népdal)
4 / 4 / 1   Feleségem / van nekem csak / Egy... (Petőfi)
4 / 2 / 3   Búcsúznunk kell / újra / kicsi ház (Babits)
Tízes
4 / 4 / 2   Olvad a hó, / tavasz akar / lenni... (Babits)
4 / 3 / 3   Kikeletkor /jó pünkösd / havában... (Balassi)
Tizenegyes
4 / 4 / 3   A virágnak / megtiltani / nem lehet... (Petőfi)
Tizenkettes
4 / 4 / 4   Itt hagynám én / ezt a várost / ha lehetne...  (Csokonai)

Négyütemű sorok

Tízes
3 / 2 // 3 / 2  Mikor az / uccán // átment a / kedves... (József A.)
Tizenkettős
4 / 2 // 4 / 2  Lóra, magyar, / lóra! // most ütött az / óra!... (Arany)
Tizenhármas
4 / 3 // 4 / 2  Összeszedi / a bolond // sete-suta / képét... (Arany)
Tizennégyes
4 / 4 // 4 / 2  Elvesztettem / zsebkendőmet // megver anyám / érte.  (Népdal)
Tizenötös
4 / 4 // 4 / 3  Áldott vagyok,/ én reményem, // nem kétséges/szerelmed...(Amadé)

Állandó strófaszerkezetek

A versszak (strófa) írásképileg többnyire üres sorokkal elválasztott, a vers szövegének egészében szabályosan ismétlődő, legalább két sorból álló egység.

Zrínyi-versszak: négysoros, négyes rímű, felező tizenkettesekből álló strófa

Véghöz vittem immár / nagyhírű munkámat,              6/6 a
Melyet irigy üdő, / sem tűz el nem bonthat,                6/6 a
Sem az ég haragja, / sem vas el nem ronthat,              6/6 a
Sem az nagy ellenség, / irigység nem árthat.              6/6 a

Balassi-strófa:

Vitézek mi lehet / ez széles föld felett / szebb dolog az végeknél ?     6 a/ 6a/ 7b
Holott kikeletkor / az sok szép madár szól, / kivel ember ugyan él;     6c/ 6c/ 7b
Mező jó illatot, / az ég szép harmatot / ád, ki kedves mindennél.     6d/ 6d/ 7b