Feladatok

Forrás: Szövegértés-szövegalkotás  - kompetencia, 9.

 Teremtésmítoszok

 

Pusztulásmítoszok

 

Legendás lények, mitikus állatok

 

Forrás: http://users.atw.hu/psychunids/p08/04.html

A mítoszok típusai a témájuk szerint

 

A kozmosz létrejöttét elbeszélő szövegek (kozmogónikus mítoszok) 

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának.
Azután este lett és reggel: az első nap. (Ter 1,1-5)

Uchtsiti (hiánytalan) vért permetezett a semmibe és ebből lett a föld. Két asszonyt teremtett, kosarat adva nekik tele magokkal  és állatfigurákkal, hogy benépesítsék a földet. (acoma indiánok, Új Mexikó )

 

 

 

 

Hesiodosz, Theogónia
(első a Khaosz)

 

Istenek születését, életét és cselekedeteit elbeszélő szövegek ( theogónikus mítoszok )

Navahok Észak-Amerika

Kezdetben különböző színek lengedeztek a levegőben és megteremtődött a Legfelsőbb Szent Szél. Ő alkotta meg ködből az elsőférfit és nőt, akiknek szülei a pirkadat (apa) és az alkonyat (anya). A többi élő és élettelen létezőt a ködből alkotta a Szél.

 

 

 

 

....................................

Az ember létrejöttét elbeszélő szövegek ( antropogónikus mítoszok)

Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. (Ter 1, 26-27)

Gudatrigakwitl (a főisten) nem használt sem homokot, sem földet, sem botot, hogy az embert megteremtse, pusztán gondolta és lett. (Wiyot, Észak-Kalifornia)

A teremtést követő kezdeteket elbeszélő szövegek ( archeogónikus mítoszok)

 

Zsidó: Ádám és Éva a paradicsomban

Kongó-pigmeusok mítosza: istent nem szabad látni, az asszony kíváncsiságból megnézte, isten pedig elköltözött és magával vitte a békét és a boldogságot. Az asszony azóta kínnal szüli gyermekét.

 

 

A kezdeti idők teljes katasztrófáját és átalakulását elbeszélő szövegek (transzformációs mítoszok)

 

 

Az utolsó idők történéseit elbeszélő szövegek (eszkatológikus mítoszok)

Keresztény: János jelenései

Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: "Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?„ (Jel 6, 12-17)