Történelmi-politikai háttér

Kr. e. 5. század: Athén a görög városállamok vezetője lett (demokrácia, szellemi központ). A külső ellenséggel (perzsák) vívott élethalálharc és a társadalmi átalakulások (a démosz uralma) mélyreható változásokat idézett elő az emberek gondolkodásában is. A gyorsan változó világ: a szembenálló társadalmi osztályok küzdelme, az összeütközések tudatosították az örökös változás gondolatát.

A dráma kialakulásának folyamata

Eredete vallásos szertartásokhoz, Dionüszosz (szőlőművelés, bor, mámor istene) ünnepeihez kapcsolódik (január végén, 50 tagú kórus kardalokat adott elő. A karvezető kivált a kórusból (dialógus a kórus és karvezető között). Az első „színész” felléptetése (Theszpisz). Két, majd három színész - A drámai konfliktus hordozója a szereplők egymás közti párbeszéde. A kórus feladata, hogy értelmezze a szereplők cselekedeteit. Az egyes szerkezeti részeket választotta el. Megváltozott a dráma tárgya is: a trójai, mükénéi és thébai mondakör hőseiről szólt.

Drámaversenyek

Minden év márciusában-áprilisában rendezték meg a Dionüszosz ünnepet. Ennek fénypontja volt a drámaverseny. A győzelem nagy megbecsülést, néha politikai győzelmet is szerzett a költőnek. Az ünnepségeken hatalmas tömeg vett részt. A dráma már érdekelte az átlagpolgárt is, előadásra járni egyébként állampolgári jog és - kötelesség volt. A színház a görög szellemi életnek nemcsak egyik lényeges központja lett, hanem az állam rendkívül fontos nevelő intézménye is: az athéni demokrácia erkölcsi-politikai eszméit sugározta.