Forrás: Irodalmi Kreativitás Verseny:  http://www.lato.ro/contestmaterial_detailed.php/8/

Az Április 11 Irodalmi Kreativitás Versenyt szándékoltan az egyre megcsontosodottabbá váló, szinte kizárólag lexikális ismeretek visszaadását elváró országos magyar tantárgyverseny alternatívájaként találták ki 1992-ben a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MaKoSz) akkori kulturális felelősei, majd a Romániai Magyar Diákújságírók Egyesülete (DUMA) vette át a szervezést 1993-tól. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Teleki Oktatási Központja (TOK) – a néhai Bíró István vezetésével – 1996-tól patronálja a verseny országos döntőjét. A versenyt többévi szünet után élesztette fel a MaKoSz marosvásárhelyi szervezőcsoportja.

1. Folytasd a szövegrészletet!

Én rejtélyesen ültem a kályha mellett, ahogy megbeszéltük, szótlanul és álnéven bemutatva. Eddig kitűnően ment minden, de most egyszerre mintha mind a hárman más-más színdarabot kezdtünk volna játszani.

2. Írj az alábbi szövegrészlet felhasználásával egy egyperces novellát, egy filmtervet és egy gyermekmondókát!

Nem akarta megadni telefonszámát, de a vőlegényeként mutatott be a nagymamájának. Ez mit jelent, szeret vagy nem szeret?

3. Írj egyetlen mondatból álló monológot, mely az utazás hiábavalóságáról szól, az alábbi szavak mindegyikének fölhasználásával!

szirti kecske, melankólia, természetjárók, ceruzaelem, fenyőtoboz, cserkészjelvény, szarv, tőgy, trafószekrény, spanyolfal, ártatlan, kisasszony, reszket, ide-oda

4. Töltsd ki a versben a kipontozott részeket!

nő vagyok: … … … … … hogy élek
… … … … szenvedek
… … … … … telik bennem a lélek
… … …
olajos … …
… … … …
nem azért érzek mert jó vagyok
… … … … … … … … … …
évekig … … … … …
alvadhatatlan érzelem
… … : … … … lenne könnyű énvelem

5. Írd meg szülővárosod/szülőfalud kedvenc helyét egy nyolc soros versben, aztán pedig egy (fiktív) menetrend segítségével, de Székelykocsárd feltétlen érintésével, jelölj ki egy útvonalat (minél több állomás feltüntetésével), melyen egy személyvonat közlekedik fáradhatatlanul, és amelynek aztán mindegyik fülkeablakára kiragaszthatod ezt a verset!

6. Egyszer találkozik a világkém és a világutazó. Mit mondhatnának egymásnak azon kívül, hogy mindegyikük megtapasztalta a papírhajón való utazás gyönyöreit? Írd meg kettejük párbeszédét!

7. Fogalmazd meg egy-egy mondatban (egy mondat maximum 15 szóból állhat) Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond egy tetszés szerint kiválasztott regényének a lényegét, úgy, hogy a három kapott mondat értelmes szöveget alkosson. Adj címet is a szövegednek!

8. Írj szótárcikkeket egy, a marslakók számára készülő szótárba a következő szavakból: almástészta, Dózsa György, feketeretek, újonc.

9. Egy vándorszínész betér a kocsmába. A következő verssel fizet egy fél pohár életért (Írd meg ezt a verset!)...

10. Folytasd az alábbi szövegrészletet:

Általában a vízben kitaláltam egy-két mondatot, vagy valamit.
Ilyenkor eléggé igyekeznem kellett kifelé, hogy közben el ne felejtsem.
Ha nagyon beúsztam, általában elfelejtettem, amire kiértem, hogy mit.
Ezért aztán igyekeztem nem nagyon be.

11. Így nézünk ki címmel írd meg a Leselkedő család egy napját!
12. Írj verset A tengerek felől felúszik sorra majd... címmel!

13. Írj egy mondatból álló monológot a maratoni úszótáv teljesítésének gyönyöreiről, az alábbi szavak mindegyikének fölhasználásával: gyerekszag, csőváz, görögök, nyolcadik, vaspénz, görcsös, áramkimaradás, tévéhiány, trombitások, tésztagyár, tyúkfarm.

14. A megsebzett madár és a szökőkút – írj egy klasszikus képverset!

 

15. Neve: Virág Anasztázia
Életkora: 105 év
Kedvenc háziállata: Vili, a krokodil.
A rendelkezésedre álló adatokból kiindulva írd meg Virág Anasztázia portréját!

 

16. Írj az egyik mondatból kiindulva riportot vagy tudósítást!
Válassz a két mondat közül: "Roncstelep a mennyországban." vagy "A pokol alatt két méterrel."

17. Írj az alábbi verssorra slágerszöveget:
"A fekete tenger is megfeketedhet."

18. Folytasd a párbeszédet:
"A férfi feléje bökött állával:
- Ő a tégla? – kérdezte.
- Azt hiszem. Lehet. Nem tudom..." (Mózes Attila - A tolmács hiány)

19. Írj esszét a következő tételmondatra:
"Ez a hely nem több és nem kevesebb, mint az egész látható világmindenség a maga nagyszerűségében, pontosan olyan mértékben, amilyen mértékben saját hibáinkból ellenséges, lakhatatlan hellyé tettük."

20. ĺrj portrét a következő címmel:
"A hóhérnak nincs nyugdíja"

21. Fordítsd le "magyarra":
"Lalitalavangalatáparisílanakómalamalajaszamíré
madhukaranikarakarambitaókilakúdzsitakundzsakutíré
Harir iha viharati szaraszavaszanté
nrijati juvatidzsanéna szamam szakhi virahidzsanaszja duranté."

vagy

"ingatva rengetve borotva
atvangi etvengü rotvangö
mögötte megitta mellette mulatja mevetve
medve atva hitvi
ta te tü ti tő
tóváros tűvéres tevaras"

22. ĺrj választ a következő levélre:
A múltkor megtudtam, hogy nem akarsz visszajönni. Megálmodtam azelőtt, hogy ez így lesz. Amióta ott lent vagy, még csak fel sem hívsz, nem is beszélsz hozzám...
Visszajössz-e vagy hallgatsz tovább?
Csak azért kérdem, hogy tudjam... várjalak-e még, ott, a fal alatt...?

 

23. Írj tíz-tizenöt darab, egymással nem föltétlenül összefüggő mondatot, amelyek egy terólad szóló vers vagy novella darabkái lehetnének.

24. Írj egy kisesszét az alábbi ötlet felhasználásával:

"A hasonlóság már egymagában árulás, mert felbátorítja a másikat arra, hogy sohase akarjon megismerni minket." (Edmond Jabés)

25. Írd meg a következő figurák egyikének egy napját naplóformában!
Francois Villion, Oszama Bin Laden, Sigmund Freund, Mel Gibson, Virginia Woolf, Meg Ryan, Kleopátra, Bogdán Zsolt, Egy sánta kóborkutya, Bill Gates, Zinadin Zidane, David Lynch, Adrian Nastase, De Sade Marki, A-256860 (fogoly Auschwitzban), Orfeusz, Jorge Luis Borges
Folytasd a következő párbeszédet!
– Gyere, mutatok neked valamit.
– Most?
– Nappal képtelen volnék rá...

 26. Írj pályázat-paródiát. Alaphelyzet: alkotói ösztöndíjért folyamodsz.

27. Írj szinopszist (féloldalnyi filmtervet) A cseresznye íze címmel.

28.Értelmezd:

A meg nem nyerhető futam
A meg nem nyerhető futamban ne fogadj a szerencsés lóra. A szerencsés ló kettes számmal és közepes zsokéval indul. Inkább fogadj a hármasra, úgy kevesebb lesz a veszteség. Én a négyesre fogadok, a zsokém halhatatlan. Láttam, hogy a ló farkához kötözte Hektor